Przetestuj swoje cząsteczki

Głównym zadaniem projektu UM CURE 2020 jest identyfikacja i walidacja w warunkach przedklinicznych nowatorskich strategii leczniczych dla UM z przerzutami. Skontaktuj się z nami jeżeli sądzisz, że masz do zaproponowania cząsteczkę o własnościach leczniczych, która powinna zostać przebadana.

Przetestuj swoje cząsteczki

Głównym zadaniem projektu UM CURE 2020 jest identyfikacja i walidacja w warunkach przedklinicznych nowatorskich strategii leczniczych dla UM z przerzutami. Od początku projektu, na dostępnych modelach przedklinicznych testowane są zarówno zatwierdzone, jak i nowe inhibitory szlaków metabolicznych, o których wiadomo, że ich regulacja w UM jest zaburzona. Zostanie to uzupełnione przez dodatkowe badania przedkliniczne w drugiej fazie projektu, których przedmiotem będą nowo odkryte, możliwe do wykorzystania cele i szlaki biochemiczne oraz immunologiczne. Przeprowadzone będą również testy na nowo opracowanych modelach przedklinicznych, bardziej reprezentatywnych dla choroby nowotworowej z przerzutami.

Skontaktuj sie z nami jeżeli sądzisz, że masz do zaproponowania cząsteczkę, która mogłaby mieć tu zastosowanie i powinna zostać przebadana.