Sieci i zasoby internetowe dla pacjentów

Partnerem konsorcjum UM CURE 2020 jest www.melanomapatientnetworkeu.org (MPNE) oraz prowadzony przez MPNE, coraz popularniejszy profil www.facebook.com/MPNEocular/. Z tego miejsca można się z nimi połączyć, jak również z innymi zasobami internetowymi dla pacjenta.

Partnerzy konsorcjum

Europejska Sieć Chorych na Czerniaka (Melanoma Patient Network Europe, MPNE)

Aktywna sieć rzeczników europejskich chorych na czerniaka.

www.melanomapatientnetworkeu.org

MPNE Ocular

Grupa dla chorych na czerniaka oka w obrębie MPNE oraz zamknięta grupa na Facebooku.

www.facebook.com/MPNEocular

Inne organizacje i zasoby internetowe

OcuMelUK
OcuMelUK jest brytyjską organizacją dobroczynną, która wspiera wszystkie osoby z nowotworami oka.
www.ocumeluk.org
Profil OcuMelUK na Facebooku
www.facebook.com/OcuMelUK

Cancerhelp
Strona internetowa przeznaczona dla pacjentów, służąca dobrymi radami jak radzić sobie z rakiem.
www.cancerhelp.cancerresearchuk.org//

Cure OM
CURE OM to akronim nazwy: Community United for Research and Education of Ocular Melanoma, czyli społeczność zorganizowana wokół badań naukowych i edukacji dotyczącej czerniaka oka. CURE OM jest inicjatywą Amerykańskiej Fundacji na Rzecz Badań Naukowych nad Czerniakiem (United States Melanoma Research Foundation), która ma na celu zwiększanie świadomości, edukowanie oraz finansowane leczenia i badań naukowych nad czerniakiem oka. Dyrektorem CURE OM jest dr Sara Selig, której mąż zmarł na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej.
www.melanoma.org

Eye Cancer
Strona poświęcona nowotworom oka, stworzona przez dr Paula Fingera, okulistę-onkologa z Nowego Jorku.
www.eyecancer.com

Eyecancerforum
Forum dyskusyjne poświęcone nowotworom oka, zorganizowane przez pacjentów.
www.eyecancerforum.co.uk

RNIB (Królewski Narodowy Instytut Niewidomych w Wielkiej Brytanii)
Strona internetowa z informacjami i poradami przeznaczonymi dla osób mających problemy ze wzrokiem.
www.rnib.org.uk

Narodowy Instytut Raka w USA (The US National Cancer Institute)
Bardzo dobra strona internetowa z informacjami dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów.
www.nci.nih.gov

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej (Uveal Melanoma Guidelines)
www.melanomafocus.com/activities/um-guidelines-resources/

PubMed
Baza danych zawierająca streszczenia piśmiennictwa medycznego.
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed