Referencyjne szpitale i ośrodki lecznicze

UM CURE 2020 bazuje na ustanowieniu europejskich zasobów przez tworzenie sieci i harmonizację istniejących biobanków w czterech onkologicznych centrach referencyjnych, które wchodzą w skład konsorcjum. Pełnią one aktywną rolę w badaniach klinicznych oraz w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych badań klinicznych.

W skład konsorcjum wchodzą cztery referencyjne ośrodki onkologiczne (rocznie trafia do nich ponad 1000 nowych pacjentów z UM), które aktywnie uczestniczą w klinicznych badaniach naukowych i planowaniu badań międzynarodowych. Szpitale uniwersyteckie Uniwersytetu w Liverpoolu, Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z Instytutem Curie w znacznym stopniu przyczynią się do gromadzenia materiałów klinicznych od chorych z UM: próbki te mają kluczowe znaczenie dla lepszego poznania postaci rozsianej UM i opracowania odpowiednich modeli. Wymienione instytucje partnerskie specjalizują się w badaniach podstawowych nad UM, patologii UM oraz w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

Instytut Curie
www.institut-curie.org

Centrum Onkologii Okulistycznej w Liverpoolu
www.looc.uk.com

Zespół Badawczy ds. Onkologii Okulistycznej w Liverpoolu
www.loorg.org

Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lejdzie
www.lumc.nl

LUMC Eye melanoma treatment center

Uniwersytet Jagielloński
www.en.uj.edu.pl