Badania kliniczne

Głównym celem projektu UM CURE 2020 jest pogłębienie wiedzy na temat rozsianej postaci UM i, w konsekwencji, opracowanie skutecznego leczenia, a na koniec zainicjowanie badań klinicznych.

Badania kliniczne

Zgodnie z naszym Planem rozpowszechniania i wdrażania wyników, cel projektu UM Cure 2020 i plan prac w jego ramach zostały tak zaprojektowane, by zapewnić uzyskanie wyników i dowodów, które stanowiłyby podstawę naszej wiedzę o UM z przerzutami i prowadziły do skutecznego leczenia osób cierpiących na to schorzenie. Począwszy od badań podstawowych do przedklinicznej walidacji nowych koncepcji leczniczych i w końcu podjęcia badań klinicznych, w ramach projektu UM Cure 2020:

  1. Powinny powstać nowe terapie walidowane na etapie badań przedklinicznych, w których użyte zostaną cząsteczki będące przedmiotem opracowania (pojedynczo lub w połączeniach), a także nowe zastosowania znajdą cząsteczki już zatwierdzone (WP2);
  2. Partner PG (WP4) opracuje specjalny mikroprocesor, który ułatwi stratyfikację pacjentów z UM do badań klinicznych;
  3. Powstanie szersza, szczegółowa wiedza na temat patofizjologii UM, a szczególnie dotycząca UM z przerzutami (WP4);
  4. Zostaną opracowane nowe, odpowiednie modele przedkliniczne do testowania interwencji leczniczych i dalszego wzrostu naszej wiedzy o mechanizmach tej choroby (WP3);

W miarę postępu prac projektowych powinno to prowadzić do zainicjowania przynajmniej jednego badania klinicznego przeznaczonego dla chorych na UM z przerzutami.

Tutaj będą publikowane badania kliniczne w ramach projektu UM CURE 2020.

Wyszukiwanie trwających badań klinicznych

ClinicalTrials.gov
Strona internetowa najbardziej przyjazna dla użytkownika i podająca najpełniejszą informację, prowadzona przez US NIH. Strona ta uwzględnia też badania europejskie (omówione mniej szczegółowo):
https://clinicaltrials.gov/ct2/home

EU Clinical Trials Register (europejski rejestr badań klinicznych)
Wykaz danych o badaniach europejskich ułożony według krajów
www.clinicaltrialsregister.eu